Uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii D oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy kategorii D.

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii D:

 1. Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii D
 2. Wiek minimum 24 lata. (lub 21 lat w sytuacji, kiedy kursant posiada świadectwo kwalifikacji wstępnej do prawa jazdy kategorii D)
 3. Posiadanie prawa jazdy kategorii B lub C

Pojazdy szkoleniowe:

Nowy, ekskluzywny autobus – MAN Supreme.

 P1030670

Cena kursu: 3 800,00 zł dla osób posiadających prawo jazdy kategorii C

6 500,00 zł dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B

 

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (20 godzin)
 • Część praktyczna szkolenia (40 lub 60 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
 • Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OCK.
 • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD (zakupiliśmy ten sam program egzaminacyjny).
 • Nauka na ekskluzywnych pojazdach w bogatej opcji wyposażenia. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
 • Egzamin w WORD zdawany na pojeździe, na którym uczono się jeździć (tworzymy grupy egzaminacyjne i podstawiamy nasz pojazd w dzień egzaminu).


Nasi kursanci mają do dyspozycji doskonały plac manewrowy na ulicy Wiosennej 10 o równej, betonowej nawierzchni i stanowiskach oznaczonych identycznie jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Podczas zapisów należy uiścić opłatę w wysokości co najmniej 50% wartości kursu.

Po ukończonym szkoleniu wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant.