• 9 czerwca 2016
Medal Europejski Edycja XXVII 2016