Uprawnia do operowania i wykonywania prac walcami drogowymi klasy II – wszystkie typy

 Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs klasy II:

  •  18 lat.
  • ukończona szkoła podstawowa.
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora walca drogowego.

Zapisy na kurs dokonuje się osobiście w biurze Olsztyńskiego Centrum Kształcenia przy ul. Wyszyńskiego 7 (Budynek D.H. GRACJA, II piętro, pokój nr 3). Podczas zapisywania się należy wpłacić co najmniej 50% wartości kursu. Prosimy o dokonanie płatności gotówką lub przelewem. Więcej informacji dotyczącej tego szkolenia uzyskać można pod numerem telefonu 89 537 00 89Naciskając ten napis przeniesiesz się do działu kontakt.

Cena kursu: 1 680,00 zł


W cenie kursu zawiera się:

  • Część teoretyczna szkolenia (52 godziny dla klasy II).
  • Część praktyczna szkolenia (50 godzin).
  • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.
  • Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie OCK wraz z wydaniem uprawnień.
  • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Egzamin państwowy w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia:

Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane są dokumenty (świadectwo oraz książeczka operatora).