Kurs na operatora koparki jednonaczyniowej klasy III, klasy I:

Uprawnia do kierowania i wykonywania robót ziemnych koparkami jednonaczyniowymi klasy III lub klasy I.

Pojazd szkoleniowy:

JCB JS 160W.

Operator koparki Olsztyn koparka-JCB-JS-160W

 Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs kl. III:

 •  18 lat.
 • ukończona szkoła podstawowa.
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki.

 Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs kl. I:

 • 18 lat.
 • ukończona szkoła podstawowa.
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki.

Zapisy na kurs dokonuje się osobiście w biurze Olsztyńskiego Centrum Kształcenia przy ul. Wyszyńskiego 7 (Budynek D.H. GRACJA, II piętro, pokój nr 3). Podczas zapisywania się należy wpłacić co najmniej 50% wartości kursu. Prosimy o dokonanie płatności gotówką lub przelewem. Więcej informacji dotyczącej tego szkolenia uzyskać można pod numerem telefonu 89 537 00 89Naciskając ten napis przeniesiesz się do działu kontakt.

Cena kursu: 1 680,00 zł

W cenach kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (52 godziny dla klasy III; 16 godzin dla klasy I).
 • Część praktyczna szkolenia (82 godziny dla klasy III; 25 godzin dla klasy I).
 • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.
 • Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie OCK wraz z wydaniem uprawnień.
 • Nauka na ekskluzywnej koparce JCB JS 160W. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Egzamin państwowy w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia:

Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane są dokumenty (świadectwo oraz książeczka operatora)
.