menu


  

Kurs na operatora koparko-ładowarki klasy III:

Uprawnia do kierowania i wykonywania robót ziemnych wszystkimi koparko-ładowarkami klasy III.

Pojazd szkoleniowy:

JCB 4CX.

Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na ten kurs:

 • 18 lat.
 • ukończona szkoła podstawowa.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora.
   

Zapisy na kurs dokonuje się osobiście w biurze Olsztyńskiego Centrum Kształcenia przy ul. Wyszyńskiego 7 (Budynek D.H. GRACJA, II piętro, pokój nr 3). Podczas zapisywania się należy wpłacić co najmniej 50% wartości kursu. Prosimy o dokonanie płatności gotówką lub przelewem. Więcej informacji dotyczącej tego szkolenia uzyskać można pod numerem telefonu 89 537 00 89. Naciskając ten napis przeniesiesz się do działu kontakt.

W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu zapisania się na kurs operatora koparko-ładowarki udostępniamy wniosek do pobrania i wypełnienia. Wniosek ten należy wypełnić wg wzoru  i przynieść go do biura wraz z dowodem osobistym.

Uwagi:

Posiadane uprawnienia wpisujemy tylko i wyłącznie, te wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (niebieska książeczka).

Wykształcenia: podstawowe; gimnazjalne; zawodowe; średnie; wyższe.

Wniosek w formacie MS Word
Wniosek w formacie graficznym jpg Wniosek w formacie pdf

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (116 godzin).
 • Część praktyczna szkolenia (60 godzin).
 • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.
 • Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie OCK wraz z wydaniem uprawnień.
 • Nauka na ekskluzywnej koparko-ładowarce JCB 4 CX. Wszystkie pojazdy OCK są kupowane u producentów.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

 

Egzamin państwowy w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia:

Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Kształcenia. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane są dokumenty (świadectwo oraz książeczka operatora).


>>POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ<<

Słowa kluczowe: Operator koparko-ładowarki, operator koparko-ładowarki Olsztyn, koparko-ładowarka, kurs na operatora koparko-ładowarki, kurs na operatora koparko-ładowarki Olsztyn, koparkoładowarki, koparkoładowarki Olsztyn, szkolenia maszyny budowlane