PLAC MANEWROWY

Na placu manewrowym wykonywane są kolejno następujące zadania:

1/ Czynności kontrolno-obsługowe

2/ Przygotowanie do jazdy

3/ Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)

4/ Manewry

 

 

1/ Czynności kontrolno-obsługowe czyli sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy 

 

Osoba egzaminowana wykonuje 2 wylosowane zadania – pierwsze zadanie dotyczy sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego, drugie zadanie dotyczy sprawdzenia świateł.

Na wykonanie każdego zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.

 

Zadanie 1. Należy wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom płynów w pojeździe:

 • poziom oleju w silniku
 • poziom płynu do wspomagania układu kierowniczego
 • poziom płynu chłodzącego silnik
 • poziom płynu w spryskiwaczach
 • lub działanie sygnału dźwiękowego

Zadanie 2. Należy włączyć światła i sprawdzić ich działanie:

 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych
 • działanie świateł mijania
 • działanie świateł drogowych
 • działanie świateł hamowania „STOP” (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła „STOP”)
 • działanie świateł cofania (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania świateł cofania)
 • działanie świateł kierunkowskazów (należy sprawdzić oba – lewy i prawy)
 • działanie świateł awaryjnych 
 • działanie świateł przeciwmgłowych (jeżeli występują)
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują) 

2/ Przygotowanie do jazdy

Przygotowanie do jazdy polega na:

 • odpowiednim ustawieniu fotela i zagłówka
 • ustawieniu lusterek (ustawienie lusterek regulujemy dopiero, gdy fotel kierowcy jest już prawidłowo ustawiony)
 • sprawdzeniu, czy wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte
 • zapięciu pasów bezpieczeństwa

 

3/ Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)

luk_c

Odległości dla kategorii C i C1:

a = 34m | b = 3,5m | c = 27,5m | d = 12m | e = 18,5m | r = 12m | R = 9m

 

Kryteria zaliczenia zadania:

 • płynna jazda pasem ruchu do przodu
 • cofanie pasem ruchu (po prostej i po łuku), z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, i zakończenie cofania w polu zatrzymania pojazdu, w łącznym czasie nie dłuższym niż 5 minut
 • zatrzymanie pojazdu w polu zatrzymania, w odległości nie większej niż 1m od linii ograniczającej pas ruchu
 • nie wolno: najechać na krawężnik, pachołek lub tyczkę ograniczające pas ruchu,  potrącić tyczkę lub pachołek, przejechać przez linię (nie dotyczy linii wewnętrznych wyznaczających pole zatrzymania pojazdu)

4/ Manewry

 

Osoba egzaminowana wykonuje wybrany losowo zestaw zadań (w każdym zestawie określone są 2 zadania do wykonania zgodnie z poniższą tabelą).

Numer zestawu Zadania do wykonania
1 Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem)

2 Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem) 

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem)

3 Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem)

Zawracanie

4 Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem) 

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

5 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem) 

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

6 Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem) 

Zawracanie

Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)

parkowanie_skosne_c

 

Odległości dla kategorii C i C1: a = 14m | b = 4,6m | c = 7,5m | d = minimum 2m

 

Kryteria zaliczenia zadania:
 • właściwa pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska 
 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy 
 • pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu ani najechać na linie ograniczające stanowisko
 • nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem lub przodem, zależnie od zestawu zadań)

Parkowanie prostopadłe – wjazd tyłem

parkowanie_prostopadle_tylem_c

Parkowanie prostopadłe – wjazd przodem

parkowanie_prostopadle_przodem_c

Odległości dla kategorii C i C1: a = 14m | b = 4m | c = 12m | d = minimum 2m

 

Kryteria zaliczenia zadania:
 • właściwa pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska 
 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy 
 • pojazd nie może najechać na krawężnik ani na linie ograniczające stanowisko
 • nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem)

parkowanie_rownolegle_c

Odległości dla kategorii C i C1: a = 12m | b = 3m | c = 12m | d = minimum 2m
Kryteria zaliczenia zadania:
 • właściwa pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska 
 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy 
 • pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu ani najechać na linie ograniczające stanowisko
 • nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek
Zawracanie

zawracanie_c

Odległości dla kategorii C i C1: a = 14m | b = 10m
Kryteria zaliczenia zadania:
 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w trakcie wykonywania zadania można zmienić kierunek jazdy nie więcej niż 3 razy
 • nie można najechać na krawężnik
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

ruszanie_na_wzniesieniu_c

odległości dla kategorii C i C1:
a = co najmniej 1,5 x długość pojazdu | szerokość pasa = 3m | kąt nachylenia 2,5º – 5,5º
Kryteria zaliczenia zadania:
 • w trakcie wjeżdżania pojazdem na wzniesienie osoba egzaminowana zatrzymuje pojazd  i zaciąga hamulec awaryjny
 • w następnej kolejności osoba egzaminowana rusza pojazdem do przodu stopniowo zwalniając hamulec awaryjny
 • w trakcie wykonywania zadania pojazd nie może się cofnąć o więcej niż 0,2 m (20 cm)
 • osoba egzaminowana nie może dopuścić do zgaśnięcia silnika pojazdu

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C oraz C1 część praktyczna prowadzona w ruchu drogowym powinna trwać minimum 45 minut. 

Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:

 

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi

 • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

4. Przejazd przez skrzyżowania

 • równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe)
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
 • z sygnalizacją świetlną
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy
 • dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej

5. Przejazd przez przejścia dla pieszych

6. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)

7. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)

10. Wykonanie manewrów:

 • wyprzedzania, omijania, wymijania
 • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu

11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu