Nazwa kursu Ilość godzin
teoretycznych
Ilość godzin
praktycznych
Materiały
dydaktyczne
Pojazd
szkoleniowy
Pojazd
na egzaminie
Cena kursu
Prawo jazdy kategorii A 30 20 BMW F700GS 1.800,00 PLN
Prawo jazdy kategorii A2 30 20 Honda NC700S 1.800,00 PLN
 Prawo jazdy kategorii B 30 30 Fiat Grande Punto + 150 zł 1.500,00 PLN
 Prawo jazdy kategorii B z automatyczną skrzynią biegów 30 30 BMW Serii 1 + 150 zł  1.600,00 PLN
Prawo jazdy kategorii B 30 30 BMW 2 Active Tourer + 150 zł 1.600,00 PLN
Prawo jazdy kategorii C 20 30 Man TGL 2.000,00 PLN
Prawo jazdy kategorii C 20 30 Scania G250 2.100,00 PLN
Prawo jazdy kategorii C 20 30 Man TGL 12.250
2016r.
2.100,00 PLN
Prawo jazdy kategorii CE 25 Man TGL 2.100,00 PLN
Prawo jazdy kategorii CE 25 Man TGL 12.250
2016r.
2.200,00 PLN
Prawo jazdy kategorii D
przy posiadanej kat. B
20 60 Man Supreme 6.500,00 PLN
Prawo jazdy kategorii D
przy posiadanej kat. C
20 40 Man Supreme 3.800,00 PLN
Dodatkowa godzina
dla kategorii B
1 Fiat Grande Punto 60,00 PLN
Dodatkowa godzina
dla kategorii C
1 Man TGL 150,00 PLN
Dodatkowa godzina
dla kategorii CE
1 Man TGL 150,00 PLN

 

 

Nazwa kursu Ilość godzin
teoretycznych
Ilość godzin
praktycznych
Materiały
dydaktyczne
Pojazd
szkoleniowy
Egzamin w cenie
kursu
Cena kursu
Kwalifikacja wstępna do kategorii C1, C1E, C, CE 260 20 Man TGX 4.000,00 PLN
Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kategorii C1, C1E, C, CE 130 10 Man TGX 2.500,00 PLN
 Kwalifikacja uzupełniająca
do kategorii C1, C1E, C, CE
32,5 2,5 Man TGX 1.500,00 PLN
Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona do kategorii
C1, C1E, C, CE
32,5 2,5 Man TGX  1.000,00 PLN
Kwalifikacja wstępna do kategorii
D1, D1E, D, DE
260 20 Man Supreme 4.000,00 PLN
Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kategorii D1, D1E, D, DE 130 10 Man Supreme 2.500,00 PLN
Kwalifikacja uzupełniająca
do kategorii D1, D1E, D, DE
32,5 2,5 Man Supreme 1.500,00 PLN
Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona do kategorii
D1, D1E, D, DE
32,5 2,5 Man Supreme 1.000,00 PLN
Szkolenie okresowe do kategorii
C1, C1E, C, CE
35 0 Nie dotyczy Nie dotyczy 250,00 PLN
Szkolenie okresowe do kategorii
D1, D1E, D, DE
35 0 Nie dotyczy Nie dotyczy 250,00 PLN
Nazwa kursu Ilość godzin
teoretycznych
Ilość godzin
praktycznych
Materiały
dydaktyczne
Pojazd
szkoleniowy/narzędzie
szkoleniowe
Egzamin w cenie
kursu
Cena kursu
Operator koparkoładowarki
klasy III
52 82 JCB 4CX 1.680,00 PLN
Operator ładowarki jednonaczyniowej klasy III 52 82 JCB 416HT 1.680,00 PLN
             
Operator ładowarki jednonaczyniowej klasy I 16 25 JCB 457HT 1.680,00 PLN
Operator koparki jednonaczyniowej klasy III 52 82 JCB JS 160W 1.680,00 PLN
             
Operator koparki
jednonaczyniowej klasy I
16 25 JCB JS 260 1.680,00 PLN
Operator wielozadaniowych nośników osprzętu wszystkie typy 52 82 JCB 535-125
Bobcat S850
1.900,00 PLN
Operator spycharek
klasy III
52 82 Liebherr 732 1.680,00 PLN
Operator spycharek 
klasy I
16 25 Liebherr 732 1.680,00 PLN
             
Operator walca drogowego
klasy II
52 50 HAMM 2420D 1.680,00 PLN
Operator  narzędzi udarowych ręcznych wszystkie typy zasilania 34 10 Belle BHB 12
Wacker BH 23
Wacker EH 23/230
Chicago Pneumatic CP0222
700,00 PLN
Operator betoniarek, wszystkie typy 26 12   800,00 PLN
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych klasy III 34 10 Belle RPC 30/50
Belle RT 66
700,00 PLN
Operator przecinarek do nawierzchni dróg klasy III 22 14 WOBIS PA 400 700,00 PLN

 

Nazwa kursu Ilość godzin
teoretycznych
Ilość godzin
praktycznych
Materiały
dydaktyczne
Egzamin w cenie
kursu
Cena kursu
Operator wózków widłowych  47 20  600,00 PLN
Operator wózków widłowych
z zaświadczeniem
w języku polskim i angielskim
 47 20 650,00 PLN
Operator wózków jezdniowych
z wysięgnikiem zmiennym
81 900,00 PLN
Szkolenie na prowadzenie
wózków unoszących
 10 3 200,00 PLN
Wymiana butli gazowych 3 5 Nie dotyczy 150,00 PLN
Operator żurawi
przeładunkowych HDS
 22 12  800,00 PLN
Hakowy 8 Nie dotyczy 200,00 PLN
Podesty ruchome  24 8 700,00 PLN
Burty samowyładowcze  8 2 Nie dotyczy 250,00 PLN
Suwnice  40/60 800,00 PLN
ADR – kurs podstawowy w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych 24 1 450,00PLN
ADR – Kurs w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach
(wymagany ukończony kurs podstawowy)
 16 1 400,00 PLN
ADR – Kurs podstawowy wraz z cysternami  40 1 750,00 PLN
Certyfikat kompetencji zawodowych  48  1.500,00 PLN
Szkolenie obsługi tachografów cyfrowych  5 5 Nie dotyczy 300,00 PLN
Kurs dla instruktorów nauki jazdy 128 84 1.700,00 PLN
+ ODJ
Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy 10 4   Nie dotyczy 250,00 PLN
ABC Przedsiębiorczości  Do uzgodnienia  Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia